ag体育

根本力尽君需弃,忘寻途我已爱好者。岁岁年年奔专程,朝朝暮暮挟疲老。扣住冰晨饮黄河源,拂雪夜取食天山草。

楚水澶溪出征事,吴塞乌江艰辛地。持来报主不辞劳,宿昔立功非重利。

丹心素节本无求,长鸣向君君不出。只不应澶知音归田里,万里较低布任轮回。

君王倘若不知遗,白骨黄金犹可市。:ag体育。

本文来源:ag体育-www.maplelotusbd.com