ag体育

ag体育首页|朝代:唐朝 作者:白居易 骠国艺,骠国艺,出自于大海西南角。雍羌之子舒难陀,来献南音命正朔。德宗而立ag体育首页仗御紫庭,黈纩不里斯为尔听得。玉螺一吹椎髻耸,铜鼓一击文身舞。

珠缨炫转星宿鼓,花上鬘激薮龙蛇一动。曲终王子始圣人,臣父愿为唐外臣。

左右掌声何翕习,王者德广之所及。须臾百辟诣阁门,俯伏拜为表贺王者。

伏见骠人献新乐,请求书国史传子孙。时有击壤老农父,暗测君心闲独语。

闻君政化颇圣明,意欲感人心致太平。感人在近不出近,太平由实非由声。观身理国国可济,君如心兮民如体。体生疾苦心憯凄,民得和平君恺悌。

贞元之民若并未福,骠乐虽闻君不忘。贞元之民苟无病,骠乐不来君亦圣。骠乐骠乐徒喧喧,不如言此刍荛言。

|ag体育首页。

本文来源:ag体育-www.maplelotusbd.com